EVAA
MISSIE & VISIE
De eerstelijns verloskundigen hebben zich verenigd in een aanspreekbare organisatie om hun bijdrage te leveren en hun verantwoordelijkheid te nemen voor de genoemde ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. Op deze wijze kunnen we de eerstelijns verloskundige werkwijze ten aanzien zwangerschap en geboorte promoten, werken aan een afname van technologisering c.q. medicalisering, gebaseerd op het ondernemersmodel van het ziekenhuis en/of de maatschappen gynaecologie. En een actieve bijdrage leveren aan de discussie over spreiding, concentratie en adherentie van ziekenhuisfuncties in de regio.

Door onze krachten te bundelen laten we zwangeren optimaal gebruik maken van de toegevoegde waarde die eerste lijns verloskundige zorg kan bieden.

De vereniging versterkt de bestaande kleinschalige wijkgerichte infrastructuur voor de eerstelijns verloskundige zorg en draagt er zorg voor dat deze op goede wijze aansluit bij de eerste lijn (met name de huisarts), de preventieve gezondheidszorg (met name de GGD, de jeugdgezondheidszorg en de kraamzorg) en de zorg in de tweede lijn.
 
Onze uitgangspunten
Tegen de achtergrond van de maatschappelijke opgaven en geschetste ontwikkelingen hebben de eerstelijns verloskundigen zich verenigd tot EVAA met de volgende uitgangspunten:
 • Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen, normen en waarden en maakt eigen keuzes.
Daarom werken we vraaggericht en staat de mens centraal.
 • Zwangerschap en geboorte zijn normale gebeurtenissen in een mensenleven en indien medisch verantwoord vindt de geboorte in een niet-medische setting plaats.
Daarom informeren wij actief over de voordelen van het bevallen thuis of op een plek die daar veel op lijkt.
 • Goede verloskundige zorg wordt geleverd in een keten die begint bij collectieve preventie en pre-conceptiezorg, is goed afgestemd met de huisartsenzorg, de medisch specialistische zorg, ambulancezorg en met de kraamzorg. De verloskundige overziet de gehele keten en werkt actief aan het versterken van de samenhang tussen de verschillende schakels van de keten.
Daarom werken wij samen in een keten.
 • De verloskundige werkt net als de huisarts vanuit een generalistische en contextuele visie en stuurt aan op eigen kracht van mensen en het voorkomen van onnodige zorg.
Daarom werken wij samen in breed netwerk van hulpverleners
 • Wij hechten aan een kwalitatief hoogwaardig zelfstandig werkende verloskundige die op eigen wijze kleur en inhoud kan geven aan de eigen praktijk. Ons motto is "wat kan doen we in de eerste lijn, wat moet doen we in de tweede lijn".
Daarom hebben we ons verenigd in de Vereniging Verloskundigen Amsterdam en Amstelland.
 
EVAA
CONTACT
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met EVAA.

E-mail: gebruik ons
online contactformulier.
EVAA
EVAA PRIKBORD
Nieuws uit de praktijk? Idee, aankondiging, vacature? Neem contact op met de webredactie.

E-mail:
redactie@evaa.nl.
EVAA
LOGIN
E-mail:
Wachtwoord:
Geen wachtwoord of het vergeten? Klik dan hier.
EVAA
VOLG EVAA
Volg EVAA ook op:
twitter facebook
 
Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland