EVAA
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE
De maatschappelijke opgave rondom zwangerschap en geboorte in Amsterdam en Amstelland liggen op de volgende terreinen:
 • Veilige zorg
 • Vrouwvriendelijke zorg
 • Voorkomen van vermijdbare perinatale sterfte
 • Zuinige - en zinnige zorg
 • Meer samenhang in de "reproductive health" keten
Veilige zorg
Er is veel aandacht in de media voor de veiligheid van het thuisbevallen. Een belangrijk aandachtspunt in deze betreft het optimaliseren van de keten en de samenhang rondom zwangerschap en geboorte. Goede protocollen, valide indicatoren om risico's te voorspellen en een sluitend integraal kwaliteitssysteem minimaliseren voorspelbare risico's. Wij vinden geboorte en zwangerschap een natuurlijk en fysiologisch proces dat goede bewaking vraagt.

Vrouwvriendelijke zorg
Er is nog veel winst te behalen in het meer vrouwvriendelijk maken van de geboortezorg. Te vaak wordt de bevalling door het aanbod gestuurd en heeft de klinisch gerichte productiecultuur de overhand. Daarnaast is er een te scherpe afbakening tussen de eerste en tweede lijn, zodat de wens voor pijnstilling al een medische indicatie oplevert met dito overplaatsing(en).

Wij weten dat een vrouwvriendelijke omgeving, werkcultuur en verbeterde continuïteit positieve uitkomsten heeft in voorkomen van onnodige zorg en de kwaliteitsbeleving van de vrouw over de geleverde zorg. Bovendien is het belangrijk de vrouw zeggenschap te geven over haar eigen geboorteproces. Samen met haar worden haar wensen vastgelegd in een geboorteplan. Regie bij de zwangere/barende geeft minder angst en betere uitkomsten. In het proefschrift van Marlies Rijnders wordt beschreven dat vrouwen die thuis bevallen het meest tevreden waren met de bevallingservaring.
Tevens werd aangetoond dat door een overplaatsing tijdens de bevalling van eerste naar tweede lijn vrouwen gemiddeld negatiever terugkijken op hun bevalling. Dit komt onder meer door het verlies van de continuïteit die de vertrouwde verloskundige geeft en het verlies van regie van de barende. Continue begeleiding tijdens de bevalling door een vertrouwde verloskundige leidt tot minder kunstverlossingen en tot minder verzoeken om pijnstilling.
 
Given the evidence-based advantages of primary care for low–risk women, it is a challenge for midwives, obstetricians and policymakers to maintain this opportunity with preventive measures at a public health level (e.g. preconception counselling and education), at the pregnant women's level (e.g. improve utilization of the advantages of continuous support during labour) and at the caregiver's level (e.g. awareness and multidisciplinary co-operation). (Ameling 2011)
Aangezien er bij 70% van deze overdrachten sprake is van medium risk (de wens voor pijnstilling, meconiumhoudend vruchtwater, niet vorderende ontsluiting) moet de keten zo ingericht worden dat de eerstelijns verloskundige in staat wordt gesteld om haar cliënt te blijven begeleiden in deze omstandigheden, met back up van een klinische verloskundige en/of gynaecoloog. De verloskundige bewaakt nog steeds het fysiologische proces, voorkomt onnodig ingrijpen en levert voor de vrouw in kwestie de zo gewenste continuïteit van zorg.

Voorkomen van vermijdbare perinatale sterfte
In (inter)nationaal vergelijk scoren een aantal wijken in ons werkgebied suboptimaal daar waar het de perinatale sterfte betreft. Naast het genoemde onder "Vrouwvriendelijke zorg" zullen ook gezamenlijke public health interventies noodzakelijk zijn.

Zuinige - en zinnige zorg
De grootste politieke en maatschappelijke opgave is om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Een belangrijk instrument hiervoor is het voorkomen van onnodige zorg door bestuurlijk en professioneel te sturen op zuinige en zinnige zorg. Vertaald naar de keten van zwangerschap en geboorte gaat het om het voorkomen van onnodige medische indicaties en daaruit voortkomende interventies alsmede om zoveel mogelijk te werken vanuit een eerstelijns perspectief en bekostiging.

Meer samenhang in de "reproductive health" keten
Het huidige aanbod rondom de "reproductive health" keten is versnipperd. Velen proberen er in hun eigen domein het beste van te maken. De samenwerking en kruisbestuiving tussen o.a. huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg (OKC), abortusklinieken, verloskundigen en ziekenhuizen is nog suboptimaal.
 
EVAA
CONTACT
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met EVAA.

E-mail: gebruik ons
online contactformulier.
EVAA
EVAA PRIKBORD
Nieuws uit de praktijk? Idee, aankondiging, vacature? Neem contact op met de webredactie.

E-mail:
redactie@evaa.nl.
EVAA
LOGIN
E-mail:
Wachtwoord:
Geen wachtwoord of het vergeten? Klik dan hier.
EVAA
VOLG EVAA
Volg EVAA ook op:
twitter facebook
 
Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland