EVAA
DOELEN
Op basis van deze visie werken we aan de volgende doelen:
 • de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren;
 • een aanspreekbare organisatie voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere hulpverleners op het terrein van de verloskunde te vormen;
 • ondersteunende dienstverlening voor de verloskundige praktijken;
 • de kwaliteit van de zorg transparant te maken en onderling te benchmarken;
 • de kwaliteit van de gehele verloskundige keten te verbeteren;
 • gezamenlijk (nieuwe) zorgarrangementen t.b.v. de verloskunde te ontwikkelen
 
Uitgangspunten voor het realiseren van onze doelen
We kiezen voor een werkwijze die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 • eerstelijns verloskundige heeft een centrale rol in de keten;  |  lees meer »
  Zoals uit onze visie blijkt, dichten wij de eerstelijns verloskundige een centrale plek toe in de keten van zwangerschap en geboorte. Dit omdat de eerstelijns verloskundige het gehele continuüm kan overzien. Aan de ene kant verricht zij bij de meeste zwangeren de intake, komt letterlijk bij de mensen thuis en aan de andere kant kan zij het klinische deel van bevalling overzien.

Daarnaast zijn veel eerstelijns verloskundigen deskundig op het terrein van de preconceptiezorg en zijn in staat om groepsgericht te werken aan public health interventies zoals “centering pregnancy". Met de komst van EVAA zijn we bovendien in staat de hiervoor noodzakelijke beleidsmatige en bedrijfsmatige ondersteuning te bieden.
 • organisatie wordt "midwife led";  |  lees meer »
  Vanuit dit perspectief willen we de organisatie van zorg rondom zwangerschap en geboorte (grotendeels) "verloskundige" gestuurd maken (midwife led) en de eventueel noodzakelijke medische specialistische zorg zien als (hoogwaardige) interventie-gerichte geneeskunde. Het adagium wordt "een gezonde vrouw bevalt onder regie van de verloskundige en een zieke vrouw (c.q ziek kind) bevalt onder regie van de gynaecoloog". Verloskundige sturing is naar onze mening een belangrijke organisatorische randvoorwaarde om:
 • te sturen op continuïteit (voor, tijdens en na de bevalling);
 • te richten op gezondheid en eigen kracht, waarbij de vrouw de regie heeft over haar eigen geboorteproces;
 • voorkomen van onnodige zorg en interventies;
 • het realiseren van aandachtige zorg.
 • kiezen voor een ondernemersmodel;  |  lees meer »
  De kracht van de eerste lijn is voor een belangrijk deel gelegen in een "MKB" mentaliteit. Het hebben van eigen "winkel", zich daar verantwoordelijk voor voelen en deze naar eigen wens te kunnen inrichten. Dat is een groot voordeel voor de klant, die kan kiezen en dat is zeker van belang bij zo'n intiem life-event als zwangerschap en geboorte. Maar het is ook van belang om onnodige overhead te voorkomen en zo een bijdrage te leveren aan zuinige en zinnige zorg.

Consequentie van deze vorm van organiseren is dat het voor sommige onderdelen van de bedrijfsvoering zoals kwaliteitsborging, automatisering, belangenbehartiging en het zijn van een aanspreekbare organisatie een grotere "economy of scale" noodzakelijk is. Hier zal EVAA van toegevoegde waarde gaan zijn; maar wel gericht op het in standhouden van de voornoemde MKB kenmerken.

EVAA zal namens de leden ook zelfstandig gaan ondernemen. Hiervoor zal de vereniging eigenstandige rechtspersonen oprichten om de eventuele bedrijfsmatige risico's te beheersen.
 • decentraliseren van de geboortezorg waar het kan (fysiologie is thuis en in de wijk);  |  lees meer »
  De voor iedereen bereikbare laagdrempelige zorg in de wijk moet onveranderd blijven. De aandachtige zorg op het individu gericht wordt in de verloskundige huispraktijken het best geborgd. EVAA ontwikkelt beleid en biedt ondersteuning aan het in stand houden en verbeteren van de verloskundige (wijk)zorg.
 • op basis van een gezamenlijke regiovisie zorgdragen voor adequate spreiding van verloskundige voorzieningen ("de vrouwenkliniek") in ons werkgebied;  |  lees meer »
  Wij zien in de regio Amsterdam en Amstelland dat de ziekenhuizen graag veel klinische bevallingen doen. Populair gezegd: "Verloskunde blijft voor een ziekenhuis een winstgevende etalagefunctie". Ook zien we dat in de discussie over spreiding en concentratie van curatieve zorg, verloskunde niet vanuit inhoudelijk argumenten wordt benaderd. Binnen het huidige speelveld van de gereguleerde marktwerking wellicht verklaarbaar, maar wij opteren toch voor een eigen koers.

Wij kiezen voor een aantal specifieke vrouwenklinieken die (op termijn) gaan fungeren als centra voor reproductive health. Wij zijn van mening dat deze klinieken fors kunnen investeren in vrouwvriendelijkheid (dat wordt hun "core business") en aldus een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan zuinige en zinnige zorg.
 • gezamenlijke bedrijfsvoering door verloskundigen geeft ruimte voor kwaliteit en public health interventies;  |  lees meer »
  Investeren in kwaliteit en public health interventies wordt door velen belangrijk gevonden, maar blijft toch steken in gelegenheidspolitiek of tijdelijke subsidies. In het ondernemersmodel van EVAA willen we de verloskundige verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit en de public health interventies. Daarmee wordt de kans op onnodige (medische) interventies kleiner en is er ruimte voor individuele aandachtige zorg.

Bij public health interventies denken we aan programma's aan stoppen met roken, gezonde voeding, overgewicht, voldoende beweging, etc. Die uitstraling hebben op het gehele gezin.
 • wetenschappelijk onderbouwd verloskundig handelen.  |  lees meer »
  De "body of knowledge" van het wetenschappelijk onderbouwd verloskundig handelen groeit gestaag. Het gaat ons daarbij om zowel de epidemiologische, de zorginhoudelijke (interventies) en de organisatorische aspecten van de (eerstelijns)verloskunde. EVAA zal daarom de AVAG en EMGO/Midwifery science en de consortia rondom AMC en VuMC betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van ons beleid.
 
EVAA
CONTACT
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met EVAA.

E-mail: gebruik ons
online contactformulier.
EVAA
EVAA PRIKBORD
Nieuws uit de praktijk? Idee, aankondiging, vacature? Neem contact op met de webredactie.

E-mail:
redactie@evaa.nl.
EVAA
LOGIN
E-mail:
Wachtwoord:
Geen wachtwoord of het vergeten? Klik dan hier.
EVAA
VOLG EVAA
Volg EVAA ook op:
twitter facebook
 
Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland