EVAA
ACTUEEL
actueel Cliëntstromen in beeld; waar bevallen vrouwen in Amsterdam-Amstelland?
In opdracht van de EVAA heeft de afdeling Verloskundige Wetenschap, AVAG/ Amsterdam UMC een regiobeeld ontwikkeld: Cliëntstromen en plaats bevalling binnen de geboortezorg van Amsterdam-Amstelland.
Het doel van het project was inzicht krijgen in de zorgstromen in de geboortezorg in de regio Amsterdam-Amstelland.
Met de uitkomsten kunnen de zorgaanbieders samen een visie ontwikkelen en prioriteiten stellen in de vormgeving en ontwikkeling van hun integrale aanbod: de juiste zorg op de juiste plek. Dit regiobeeld sluit aan bij het regiobeeld Kansrijke Start Amsterdam van de GGD Amsterdam.

Het aantal verwijzingen van eerste- naar tweede lijn is stabiel
In het regiobeeld is te zien dat het aantal verwijzingen van de eerste- naar tweede lijn de laatste tien jaar stabiel is in de regio Amsterdam-Amstelland. Het merendeel van vrouwen ontvangt voor kortere of langere tijd tweedelijns zorg tijdens de baring. Bijna alle vrouwen ontvangen zorg van de eerstelijns verloskundige in de kraamperiode.

In deze regio wordt iets vaker tijdens de baring, en minder vaak tijdens de zwangerschap naar de tweede lijn verwezen dan landelijk. Het verzoek om pijnmedicatie is de belangrijkste verwijsreden tijdens de baring.

Geen plek in ziekenhuizen
Een toenemend aantal vrouwen bevalt niet in de eigen regio doordat er geen plek is in ziekenhuizen. Dit probleem wordt waarschijnlijk groter de komende jaren doordat het aantal geboortes in de regio toeneemt. Daarnaast neemt het aantal inleidingen waarschijnlijk toe als de richtlijn over het beleid bij zwangerschap vanaf 41 weken wordt geïmplementeerd.

Meer ondersteuning bij pijn in de eerste lijn
Naar aanleiding van de uitkomsten van het regiobeeld zijn een aantal aanbevelingen gedaan.
Voor de ontwikkeling van beleid wat betreft de juiste zorg op de juiste plek, is het belangrijk te onderzoeken waar zwangere vrouwen zorg willen ontvangen. Ook is het belangrijk te weten of zij vinden dat ze een goed geïnformeerde keuze kunnen maken wat betreft zorgverlener en de plaats van de bevalling. En hoe zij terugkijken op de zorg en de plaats waar ze bevallen zijn.

De verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerste lijn zou kunnen bijdragen aan meer continuïteit van de zorgverlener en een verminderde druk op de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld bij midrisk factoren, zoals de wens naar pijnmedicatie. Het uitbreiden van ondersteuning bij pijn in de eerste lijn (zoals lachgas of het bevalbad) zou verwijzingen voor pijnmedicatie kunnen verminderen.
  |  Bekijk het regiobeeld 2021 »
actueel Vacature Raad van Toezicht
Holding EVAA BV zoekt leden Raad van Toezicht.

Holding EVAA groeit en professionaliseert. Daarom formeert zij een Raad van Toezicht (RvT). Deze werkt volgens de normen geformuleerd in de Governance Code 2017. Belangrijkste taken van de Raad: onafhankelijk toezicht, de werkgeversrol voor de bestuurder en een klankbord- en netwerkfunctie.
De RvT komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De RvT kent reeds een voorzitter en heeft een vacature voor twee algemene leden.

Interesse? De hele vacature staat hieronder via de link naar Indeed.
Reacties met motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 23 juni per e-mail, gericht aan mevrouw B. Lin, managementassistente Holding EVAA BV: info@holding.evaa.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, zie Indeed. Klik hier op: Lees Meer >  |  lees meer »
actueel Verloskundige zorg in Coronatijd
De KNOV heeft alle maatregelen op een rij gezet om veilig te werken in de verloskundepraktijk en besmettingen met corona te voorkomen.  |  lees meer »
actueel 2020 Internationaal jaar van de verloskundige
De International Confederation of Midwives (ICM) nodigt alle verloskundigen uit om deel te nemen aan activiteiten rondom het internationale jaar van de verloskundige. . ICM brengt het beroep van verloskundige dit jaar extra onder de aandacht bij organisaties als de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Je kunt meedoen door ervaringen en kennis te delen, je collega's in het zonnetje te zetten, foto's op te sturen of mee te doen aan evenementen zoals het ICM congres.  |  lees meer »
actueel Praktijken Amsterdam en Amstelveen: ook verzekerd door Menzis en Zilveren Kruis
Let op: Belangrijke informatie voor zwangeren die zich willen inschrijven bij een verloskundigenpraktijk of echopraktijk in Amsterdam of Amstelveen.
Alle verloskundigenpraktijken en of echopraktijken in Amsterdam of Amstelveen zijn gecontracteerd door alle verzekeraars inclusief Zilveren Kruis en Menzis.
Als u een praktijk niet in de zorgzoeker van uw verzekeraar kunt vinden komt dit omdat 25 EVAA praktijken onder de noemer Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam gecontracteerd zijn. Er wordt door de verzekeraars aan gewerkt om de praktijken zichtbaar te maken in de zorgzoekers.   |  Klik hier voor meer informatie »
Standaard echo in laatste trimester verbetert gezondheid baby niet
De grootschalige Nederlandse IRIS-studie laat zien, dat een standaard aanbod van extra echo's na de 28e zwangerschapsweek bij gezonde zwangere vrouwen niet leidt tot verbetering van de gezondheid van hun baby. Wel worden er significant meer gevallen van groeivertraging opgespoord. In de onderzoeksgroep was dit 32% en in de controlegroep die geen extra echo's kreeg waren dit er 19%.   |  lees meer »
Verloskundige krijgt steeds belangrijker rol in veranderend zorgsysteem
Voor het eerst is in Nederland onderzoek gedaan naar de rol, diversiteit en dagelijkse praktijk van Nederlandse verloskundigen. Hoewel het onderzoek zich primair richt op de klinisch verloskundige, komt ook de eerstelijns veloskundige breed in beeld. Douglas John Cronie promoveerde op dit onderzoek aan de Universiteit Maastricht.   |  lees meer »
actueel Zwangere vrouw vaker depressief
Depressiviteit komt rondom de zwangerschap twee keer zo vaak voor als 25 jaar geleden.   |  lees meer »
actueel StEM: onderzoek naar zorg die aanstaande moeders wensen
Als verloskundige stem je de zorg af op de vraag van je zwangere cliënten. Maar wat zijn hun wensen precies? De Universiteit Maastricht en de KNOV doen er onderzoek naar.  |  lees meer »
actueel Nieuwe hulpmiddelen voor stoppen met roken in de zwangerschap
Zwangere vrouwen die roken, hechten waarde aan het stopadvies van een zorgverlener. Toch lukt het niet altijd om te stoppen met roken. Zeven op de honderd aanstaande moeders roken door als ze zwanger zijn, ondanks alle risico’s. Als het gaat om laagopgeleide vrouwen zijn dat er zelfs zestien. Het Longfonds, Trimbos-instituut en Pharos doen onderzoek naar betere methoden voor een rookvrije zwangerschap. Zij ontwikkelden een paar nieuwe hulpmiddelen, die zorgverleners in de praktijk kunnen gebruiken: de CO-meter en beeldverhalen.  |  lees meer »
actueel KNOV PLAZA over inkoopbeleid zorgverzekeraars
De KNOV houdt op 16 september een PLAZA (Platform Algemene Zaken) voor IVOZ/VOZ leden over het inkoopbeleid 2020. De koers van de zorgverzekeraars is zorgelijk. Er wordt door de verzekeraars hoofdzakelijk ingezet op IGO vorming met Integrale Bekostiging, terwijl het experiment nog niet is voltooid. Monodisciplinaire contractering of andere manieren van bekostiging komen niet of nauwelijks aan bod. Dit uit zich ook in de wijze waarop de toeslag integrale geboortezorg en de max-max wordt ingezet. Praat mee tijdens de PLAZA en schrijf je in  |  lees meer »
actueel 13 Weken echo standaardzorg in 2020
De screeningsecho in de 13e zwangerschapsweek wordt toegevoegd aan het zorgpakket voor elke zwangere vrouw. Dit gebeurt waarschijnlijk eind 2020, voorspelt het RIVM. De twintigwekenecho wordt voortaan waarschijnlijk eerder aangeboden. Zo hebben ouders meer gelegenheid voor beslissingen omtrent de zwangerschap, wanneer er sprake is van aangeboren afwijkingen bij het kind.  |  lees meer »
actueel KNOV Visie verloskundige 2030
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV heeft haar toekomst visie op de verloskunde in 2030 voor haar leden gepubliceerd. EVAA-leden zijn positief over het overleg op de Algemene Ledenvergadering hierover. Ook de roze olifanten waren bespreekbaar. Onderwerpen die staan beschreven in het visiedocument zijn: academisering en professionalisering van de beroepsgroep, de normverlaging (meer tijd voor elke zwangere, meer persoonlijk contact), vermindering van verwijzingen naar de gynaecoloog. Carola Groenen is tot voorzitter benoemden voormalig EVAA-voorzitter Sophie Six tot algemeen bestuurslid van de KNOV.   |  lees meer »
Pagina:  1  2  Next »
 
Selecteer berichten:
  Toon alle berichten
(nieuws & agenda)
 (39)
Toon enkel berichten:
Nieuws:
  Alle nieuwsberichten (39)
  EVAA/praktijknieuws (6)
Algemeen nieuws (24)
  Verloskunde in de
media
 (9)
Agenda:
  Alle agendaberichten (0)
  Algemeen (0)
  Scholing (0)
 
EVAA
CONTACT
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met EVAA.

E-mail: gebruik ons
online contactformulier.
EVAA
EVAA PRIKBORD
Nieuws uit de praktijk? Idee, aankondiging, vacature? Neem contact op met de webredactie.

E-mail:
redactie@evaa.nl.
EVAA
LOGIN
E-mail:
Wachtwoord:
Geen wachtwoord of het vergeten? Klik dan hier.
EVAA
VOLG EVAA
Volg EVAA ook op:
twitter facebook
 
Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland