EVAA
ACTUEEL
actueel Cliëntstromen in beeld; waar bevallen vrouwen in Amsterdam-Amstelland?
In opdracht van de EVAA heeft de afdeling Verloskundige Wetenschap, AVAG/ Amsterdam UMC een regiobeeld ontwikkeld: Cliëntstromen en plaats bevalling binnen de geboortezorg van Amsterdam-Amstelland.
Het doel van het project was inzicht krijgen in de zorgstromen in de geboortezorg in de regio Amsterdam-Amstelland.
Met de uitkomsten kunnen de zorgaanbieders samen een visie ontwikkelen en prioriteiten stellen in de vormgeving en ontwikkeling van hun integrale aanbod: de juiste zorg op de juiste plek. Dit regiobeeld sluit aan bij het regiobeeld Kansrijke Start Amsterdam van de GGD Amsterdam.

Het aantal verwijzingen van eerste- naar tweede lijn is stabiel
In het regiobeeld is te zien dat het aantal verwijzingen van de eerste- naar tweede lijn de laatste tien jaar stabiel is in de regio Amsterdam-Amstelland. Het merendeel van vrouwen ontvangt voor kortere of langere tijd tweedelijns zorg tijdens de baring. Bijna alle vrouwen ontvangen zorg van de eerstelijns verloskundige in de kraamperiode.

In deze regio wordt iets vaker tijdens de baring, en minder vaak tijdens de zwangerschap naar de tweede lijn verwezen dan landelijk. Het verzoek om pijnmedicatie is de belangrijkste verwijsreden tijdens de baring.

Geen plek in ziekenhuizen
Een toenemend aantal vrouwen bevalt niet in de eigen regio doordat er geen plek is in ziekenhuizen. Dit probleem wordt waarschijnlijk groter de komende jaren doordat het aantal geboortes in de regio toeneemt. Daarnaast neemt het aantal inleidingen waarschijnlijk toe als de richtlijn over het beleid bij zwangerschap vanaf 41 weken wordt geïmplementeerd.

Meer ondersteuning bij pijn in de eerste lijn
Naar aanleiding van de uitkomsten van het regiobeeld zijn een aantal aanbevelingen gedaan.
Voor de ontwikkeling van beleid wat betreft de juiste zorg op de juiste plek, is het belangrijk te onderzoeken waar zwangere vrouwen zorg willen ontvangen. Ook is het belangrijk te weten of zij vinden dat ze een goed geïnformeerde keuze kunnen maken wat betreft zorgverlener en de plaats van de bevalling. En hoe zij terugkijken op de zorg en de plaats waar ze bevallen zijn.

De verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerste lijn zou kunnen bijdragen aan meer continuïteit van de zorgverlener en een verminderde druk op de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld bij midrisk factoren, zoals de wens naar pijnmedicatie. Het uitbreiden van ondersteuning bij pijn in de eerste lijn (zoals lachgas of het bevalbad) zou verwijzingen voor pijnmedicatie kunnen verminderen.
  |  Bekijk het regiobeeld 2021 »
actueel Vacature Raad van Toezicht
Holding EVAA BV zoekt leden Raad van Toezicht.

Holding EVAA groeit en professionaliseert. Daarom formeert zij een Raad van Toezicht (RvT). Deze werkt volgens de normen geformuleerd in de Governance Code 2017. Belangrijkste taken van de Raad: onafhankelijk toezicht, de werkgeversrol voor de bestuurder en een klankbord- en netwerkfunctie.
De RvT komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De RvT kent reeds een voorzitter en heeft een vacature voor twee algemene leden.

Interesse? De hele vacature staat hieronder via de link naar Indeed.
Reacties met motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 23 juni per e-mail, gericht aan mevrouw B. Lin, managementassistente Holding EVAA BV: info@holding.evaa.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, zie Indeed. Klik hier op: Lees Meer >  |  lees meer »
actueel Verloskundige zorg in Coronatijd
De KNOV heeft alle maatregelen op een rij gezet om veilig te werken in de verloskundepraktijk en besmettingen met corona te voorkomen.  |  lees meer »
actueel Hoogleraar Jan Rotmans: veranderend zorgstelsel vergt activisme verloskundigen
Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans pleit voor een 'beschaafde opstand 'door verloskundigen tijdens zijn lezing op het Kennispoort Congres 2020. Van standaardzorg naar efficiënte zorg naar mensenzorg.(© foto Kjell Postema)  |  lees meer »
KNOV: moderne vrouw kan prima bevallen
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft gereageerd op de kersverse hoogleraar Bas Veersema, die beweert dat de vrouw sinds ze in de evolutie rechtop is gaan lopen, minder goed in staat zou zijn om vaginaal te bevallen. Er zouden meer keizersnedes nodig zijn, om complicaties op latere leeftijd te voorkomen. Volgens wetenschappers van de KNOV is zijn stelling niet op feiten gebaseerd. Moderne vrouwen zijn juist beter dan ooit in staat te bevallen zonder medische ingrepen.   |  lees meer »
actueel 2020 Internationaal jaar van de verloskundige
De International Confederation of Midwives (ICM) nodigt alle verloskundigen uit om deel te nemen aan activiteiten rondom het internationale jaar van de verloskundige. . ICM brengt het beroep van verloskundige dit jaar extra onder de aandacht bij organisaties als de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Je kunt meedoen door ervaringen en kennis te delen, je collega's in het zonnetje te zetten, foto's op te sturen of mee te doen aan evenementen zoals het ICM congres.  |  lees meer »
actueel Amsterdamse microbioomstudie gestart in verloskundepraktijken
Verschillende EVAA-praktijken zijn in januari gestart met de Amsterdam Infant Microbiome Study (AIMS) van de GGD Amsterdam.
Het AIMS onderzoeksteam bekijkt hoe micro-organismen (b.v. bacteriën en virussen) de gezondheid en ontwikkeling van kinderen beïnvloeden.  |  lees meer »
actueel Zorgzoeker aanmelden praktijk
Zoals de verloskundigenpraktijken en echopraktijken hebben gemerkt worden praktijken uit de Zorggroep Amsterdam nog niet weergegeven in de zorgzoekers van Zilveren Kruis en Menzis. EVAA heeft hier meermalen contact over gehad met de zorgverzekeraars. Wat praktijken zelf kunnen doen is het volgende  |  lees meer »
actueel Praktijken Amsterdam en Amstelveen: ook verzekerd door Menzis en Zilveren Kruis
Let op: Belangrijke informatie voor zwangeren die zich willen inschrijven bij een verloskundigenpraktijk of echopraktijk in Amsterdam of Amstelveen.
Alle verloskundigenpraktijken en of echopraktijken in Amsterdam of Amstelveen zijn gecontracteerd door alle verzekeraars inclusief Zilveren Kruis en Menzis.
Als u een praktijk niet in de zorgzoeker van uw verzekeraar kunt vinden komt dit omdat 25 EVAA praktijken onder de noemer Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam gecontracteerd zijn. Er wordt door de verzekeraars aan gewerkt om de praktijken zichtbaar te maken in de zorgzoekers.   |  Klik hier voor meer informatie »
actueel Ank de Jonge benoemd tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap
Ank de Jonge, hoofd van Midwifery Science van Amsterdam UMC en AVAG, is benoemd tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap aan het Amsterdam UMC.De Jonge is de eerste Nederlandse verloskundige die een reguliere leerstoel verloskunde bekleedt. Er staan baanbrekende onderzoeksprojecten op haar naam, onder andere naar de thuisbevalling, perinatale sterfte, bevallingshoudingen en echoscopie in het derde trimester.  |  lees meer »
actueel Commissie Kwaliteit en Onderzoek
De commissie Kwaliteit en Onderzoek is een stadsbreed orgaan op het gebied van wetenschap voor alle eerstelijns verloskundigen van Amsterdam en Amstelland. Ze maakt de vertaalslag van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk. Daarnaast filtert zij in het aanbod van wetenschappelijk onderzoek waaraan Amsterdamse verloskundigen mee zouden kunnen doen.   |  lees meer »
Standaard echo in laatste trimester verbetert gezondheid baby niet
De grootschalige Nederlandse IRIS-studie laat zien, dat een standaard aanbod van extra echo's na de 28e zwangerschapsweek bij gezonde zwangere vrouwen niet leidt tot verbetering van de gezondheid van hun baby. Wel worden er significant meer gevallen van groeivertraging opgespoord. In de onderzoeksgroep was dit 32% en in de controlegroep die geen extra echo's kreeg waren dit er 19%.   |  lees meer »
Verloskundige krijgt steeds belangrijker rol in veranderend zorgsysteem
Voor het eerst is in Nederland onderzoek gedaan naar de rol, diversiteit en dagelijkse praktijk van Nederlandse verloskundigen. Hoewel het onderzoek zich primair richt op de klinisch verloskundige, komt ook de eerstelijns veloskundige breed in beeld. Douglas John Cronie promoveerde op dit onderzoek aan de Universiteit Maastricht.   |  lees meer »
Pagina:  1  2  3  Next »
 
Selecteer berichten:
Toon alle berichten
(nieuws & agenda) (39)
Toon enkel berichten:
Nieuws:
Alle nieuwsberichten (39)
EVAA/praktijknieuws (6)
Algemeen nieuws (24)
Verloskunde in de
media
 (9)
Agenda:
  Alle agendaberichten (0)
  Algemeen (0)
  Scholing (0)
 
EVAA
CONTACT
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met EVAA.

E-mail: gebruik ons
online contactformulier.
EVAA
EVAA PRIKBORD
Nieuws uit de praktijk? Idee, aankondiging, vacature? Neem contact op met de webredactie.

E-mail:
redactie@evaa.nl.
EVAA
LOGIN
E-mail:
Wachtwoord:
Geen wachtwoord of het vergeten? Klik dan hier.
EVAA
VOLG EVAA
Volg EVAA ook op:
twitter facebook
 
Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland